Περίληψη αποφάσεων της 34ης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΠΟΦ.-34ης-_25-09-2015_-ΣΥΝΕΔΡ.-ΟΙΚ.-ΕΠ.