Σε εξέλιξη οι προσπάθειες της ΠΙΝ για την προσέλκυση της Τουρκικής αγοράς

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΠΙΝ για την προσέλκυση της Τουρκικής (τουριστικής ) αγοράς, θα επισκεφθούν την Κέρκυρα 9 και 10 του Οκτώβρη, σημαντικοί παράγοντες του εξερχόμενου τουρισμού από την Τουρκία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων κ Orhan Cedi.


Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση – εκδήλωση, με επιχειρηματίες και φορείς από τα Ιόνια Νησιά, με στόχο την καλύτερη το δυνατόν επαφή των φιλοξενούμενων με το τουριστικό μας προϊόν.
Όπως ήδη έχουμε προαναφέρει, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις στην Αδριανούπολη και Κωνσταντινούπολη, με συμμετοχή της δικής μας πλευράς (Φορέων – επιχειρηματιών).
Σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης της Κέρκυρας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ