Τα θέματα της 14ης συνεδρίασης της Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-14ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015