Τα θέματα της 34ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-34ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ