Ανακοίνωση σχετικά με το Γραφείο Ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας

Σας ενημερώνουμε, ότι το Τμήμα ΄Υδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας θα δέχεται το κοινό ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ειδικά για τους λογαριασμούς ύδρευσης οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις και τηλεφωνικά κατά τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ,ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κουμουνδούρο Πέτρο στο τηλ. 2645360538.

Οι πληρωμές λογαριασμών γίνονται κανονικά όλες τις μέρες και ώρες της εβδομάδας στο Ταμείο του Δήμου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ