Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: «Υδατοδρόμιο Παξών»

201510260739-1-1