Έκτακτα φορολογικά μέτρα και για τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

Έκτακτα φορολογικά μέτρα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο νέο φορολογικό Πολυνομοσχέδιο για τα Χριστουγιενιάττικα, Πρωτοχρονιάτικα και λοιπά Κάλαντα, αφού αυτά μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της εποχιακής απασχόλησης αλλά και στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα, μετά από την απαραίτητη πλέον έναρξη στην οικεία ΔΟΥ, για του επίδοξους τραγουδιστές, θα είναι υποχρεωτική η χρήση φορητών ταμειακών μηχανών, φορητών μηχανημάτων POS, καθώς και η προκαταβολή ποσοστού 73% των εκτιμώμενων εσόδων από τον Φ.Π.Α. Τα παραπάνω θα είναι υποχρεωτικά για ΚΑΘΕ άτομο, το οποίο ανήκει σε ομάδα καλανταδόρων εκτός και αν υπάρχει εταιρική δομή ή σχέση εργασίας μεταξύ τους. Σε περίπτωση δε εταιρίας, θα ισχύουν οι διατάξεις για τη φοροδιαφυγή, όπως αυτές διατυπώνονται στο Πολυνομοσχέδιο.

Σε άλλο επίπεδο, το Τρίγωνο για τα κάλαντα θα θεωρείται πλέον τεκμήριο και θα φορολογείται από το πρώτο χτύπημα ακόμη και για τα άσκοπα χτυπήματα. Ο διττός ρόλος του μέτρου αυτού είναι αφ’ ενός να υπολογιστούν ορθά τα έξοδα για τους υπερβάλλοντες εαυτόν καλανταδόρους, οι οποίοι συνήθως αμείβονται αυξημένα κατά τη διάρκεια των γιορτών, και την φορολόγηση πρώιμων ή όψιμων καλαντδόρων και αφ’ εταίρου για την καταπολέμηση του “Θορύβου των Εορτών” σε πολυκατοικίες και δημόσιες υπηρεσίες.

Εξ’ άλλου κίνητρα δίνονται για τους παραπάνω από το νέο ΕΣΠΑ που προβλέπει χρηματοδότηση έως και 51% των αναγκών τους είτε πρόκειται για πάγια έξοδα (ασφάλιση κτλ), είτε πρόκειται για αγορά σύγχρονων τριγώνων.

Πληροφορίες από τη Γ.Γ.Π.Σ. κάνουν λόγο για συμφωνία αυτής και μεγάλης εταιρίας υλικού και λογισμικού των Η.Π.Α. για την κατασκευή και διάθεση μέχρι το τέλος του 2016 μετρητών χτυπημάτων τριγώνων στην ελληνική αγορά. Δαπάνη που θα καλύπτεται από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2200.

Το παρόν άρθρο αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας με σκοπό τη σάτυρα και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με γεγονότα ή πρόσωπα είναι εντελώς συμπτωματική.