Ένταξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην «Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Στενά»

Ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2015, στην Αυλώνα της Αλβανίας, η συνδιάσκεψη των αυτοδιοικητικών φορέων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Στενά, ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Συμμετέχουν 20 Περιφέρειες και επαρχίες, ως εκπρόσωποι 7 ευρωπαϊκών στενών και έλαβαν χώρα τρεις θεματικές συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών, οι οποίοι μετά από συζήτηση εισηγήθηκαν και η συνδιάσκεψη του συνόλου των αντιπροσωπειών ενέκρινε την δημιουργία 3 επιτροπών με τα εξής αντικείμενα:

  1. Μεταφορές και κινητικότητα
  2. Τουρισμός και φυσική και πολιτιστική κληρονομιά
  3. Περιβάλλον, βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των στενών της Ευρώπης, και η διεκδίκηση εφαρμογής πολιτικών, οι οποίες να αποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαιτερότητες καθώς και η δημιουργία χρηματοδότησης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς του τουρισμού, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των μεταφορών και του περιβάλλοντος.

«Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Στενά»

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φοντάνας, ο οποίος υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την «Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Στενά». Ο κ .Φοντάνας, στην ομιλία του στην συνδιάσκεψη, και τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα – και συνεπώς και στα Ιόνια Νησιά – σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και ανέλυσε τους στόχους που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή, με επείγοντα χαρακτήρα και διακριτές προτεραιότητες.

Προτάθηκε απέναντι στην ανελαστικότητα των εφαρμοζόμενων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικών να αντιπαρατεθεί η επιμονή των εταίρων της πρωτοβουλίας στην υιοθέτηση, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων αλλά και εμβόλιμων πολιτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιλογές της «Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Στενά». Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας που σε συνδυασμό με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και συνεργασίες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή επιδιώκουν την αναβάθμιση του ρόλου της, ώστε από αυτές τις θέσεις να προτείνονται και να υλοποιούνται πολιτικές σε όφελος των πολιτών μας.

Στις εργασίες της συνδιάσκεψης συμμετείχαν: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Φοντάνας, η περιφερειακή σύμβουλος κα. Σπυριδούλα Αγγουράκη και οι συνεργάτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου κα. Ιωάννα Αυλωνίτη και κα. Τόνια Σπυριδωνίδου.