Οι εισηγήσεις της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ο: : Απόφαση Δ.Σ. για την υπό σύνταξη μελέτη με τίτλο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΠΠΧΣΑΑ), Β1 φάση.

Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος  Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών    Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019.

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 46/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα: «έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2016».

Εισηγητής:  Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Έχοντας υπόψη τη Διαβούλευση για τη Β1 φάση αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΠΧΣΑΑ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

Α) Γενικές επισημάνσεις (Β.1.1.δ.1.3 Δήμος Λευκάδας):

Α.1)Χωρικές Ενότητες πρωτογενούς τομέα:

Στην προτεινόμενες Χωρικές Ενότητες γεωργίας, οι οποίες προτείνονται για χαρακτηρισμό γεωργικής γης υψηλής πραγωγικότητας, σας αναφέρουμε ότι:

 • Ο κάμπος της Λευκάδας (περιαστικός χώρος – γειτνιάζει με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο της πόλης Λευκάδας) και ειδικότερα στην περιοχή που ορίζεται βόρεια από τους οικισμούς Απόλπαινας – Φρυνίου, δυτικά από την παραλία του Αγίου Ιωάννη, νότια από την περιφερειακή οδό Φιλοσόφων και την επέκταση αυτής και ανατολικά από την οδό Αναπαύσεως, λόγω εγκατεστημένων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται πολεοδομικά ανοργάνωτες και δυσλειτουργικές και με ελλείψεις βασικών υποδομών, όπως οδικό δίκτυο, δίκτυο αποχέτευσης κ.α., προτείνεται η δημιουργία Ζώνης ήπιας μορφής Τουρισμού, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου από το έτος 1990, ώστε να απομακρυνθούν οι εγκατεστημένες οχλούσες χρήσεις και να αναπτυχθεί η περιοχή ορθολογικά με βασικό γνώμονα την ανάδειξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αύξηση ορίου αρτιότητας, χαμηλός συντελεστής δόμησης και κάλυψης).
 • Στον κάμπο της Βασιλικής προτείνεται η αύξηση του ορίου αρτιότητας στα πρότυπα του γεωργικού αναδασμού, ώστε να οργανωθεί η γεωργική εκμετάλλευση με την παροχή οικονομικών κινήτρων – δράσεων (οικοτεχνία) και τη δυνατότητα δόμησης μικρής κλίμακας – πέτρινων αγροτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και αγροικιών.

Α.2)Χωρικές Ενότητες δευτερογενούς τομέα:

Στις προτεινόμενες χωρικές ενότητες του δευτερογενούς τομέα, σας αναφέρουμε ότι:

 • Στον τομέα των λατομικών ζωνών προτείνεται η αποκατάσταση του των παλαιών και εγκαταλελειμμένων ορυχείων με την εναπόθεση αδρανών υλικών, καθώς και η δυνατότητα χωροθέτησης και αξιοποίησης των καταλληλότερων εξ’ αυτών (π.χ. θέση ΑΜΜΟΚΑΜΠΟΣ) – εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας – για τις ανάκγες της Δημοτικής οδοποιίας.
 • Στον τομέα των Α.Π.Ε., η Χωρική Ενότητα (εγκατάστασης χερσαίων αιολικών πάρκων) της ορεινής ζώνης της νοτιοδυτικής Λευκάδας, από τον οικισμό Δράγανο μέχρι το ακρωτήριο Λευκάτας, προτείνεται να μετατοπισθεί βορείως και να ορίζεται από την ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κομηλιό, Δράγανο, Αθάνι και Άγιο Πέτρο, λόγω καταλληλότητας του φυσικού ανάγλυφου και των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής αυτής, καθώς και για την απαραιτήτως αναγκαία προστασία και ανάδειξη του ακρωτηρίου Λευκάτα.

Επιπροσθέτως, προτείνεται η δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων Α.Π.Ε. στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και στα αντλιοστάσια.

Α.3)Χωρικές Ενότητες τριτογενούς τομέα:

Ως γενική παρατήρηση προτείνεται ο καθορισμός συντελεστή δόμησης 0,2 για τα κύρια τουριστικά καταλύματα, όπως έχει καθορισθεί για το νησί της Κέρκυρας με το Ν.4179/2013 (ΦΕΚ175/Α/2013).

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού προτείνεται:

 • Η χωροθέτηση νέας μαρίνας στην περιοχή Βλυχού και η επέκταση των υφιστάμενων μαρινών στη Λευκάδα και Βασιλική.
 • Η χωροθέτηση λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων σε κατά τόπους περιοχές των ανατολικών και νότιων ακτών του νησιού, όπως Βασιλική.
 • Η πρόβλεψη για εγκαταστάσεις για θαλάσσια αθλήματα στις περιοχές των ανατολικών και νότιων ακτών του νησιού, όπως περιοχή Άγιος Ιωάννης – Μύλοι, Καρυώτες – Λυγιάς, Νικιάνα, Πόντι.

Στις προτεινόμενες Χωρικές Ενότητες ανάπτυξης παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, σας αναφέρουμε ότι:

 • Στην περιοχή Σύβοτα – Μικρός Γυαλός και έχοντας υπόψη την Ειδική Χωροταξική μελέτη του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (κοινοτικό πρόγραμμα ENVIREG), καθώς και την υπό σύνταξη μελέτη (Β1 Σταδίου) ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Απολλωνίων, προτείνουμε την επέκταση της Ζώνης νότια και μέχρι τα όρια του Εγκεκριμένου Σχεδίου Βασιλικής, καθότι το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής και οι υφιστάμενες υποδομές (οδικό δίκτυο κ.λ.π.) το επιτρέπουν.
 • Στην περιοχή Βλυχό – Νυδρί – Νικιάνα – Λυγιά / Καρυώτες εκτός της ανάπτυξης μαζικού τουρισμού προτείνεται να χωροθετηθούν και οι ακόλουθες επιμέρους Ζώνες: (α) Στην εκτός σχεδίου περιοχή μεταξύ των οικισμών Λυγιάς – Νικιάνας (Επίσκοπος) να επιτρέπονται χρήσεις ήπιων και ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (β) Στην εκτός Σχεδίου περιοχή μεταξύ των ορίων οικισμού Νικιάνας (Σωτήρω) και Περιγιαλίου να επιτρέπονται χρήσεις μαζικού τουρισμού με υψηλής ποιότητας καταλύματα 5* και 4*.

Α.4) Αστικός χώρος

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, σας αναφέρουμε ότι:

 • Η πολεοδομική μελέτη του οικισμού Περιγιαλίου προτείνεται να εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο και να ολοκληρωθεί ως έχει, χωρίς την έγκριση ΣΧΟΟΑΠ για τους λόγους ότι:
  • Η πολεοδόμηση της περιοχής πέρα από τα εγκεκριμένα όρια του οικισμού είναι περιορισμένης έκτασης και με καθορισμένες χρήσεις γης και χαμηλούς συντελεστές δόμησης και κάλυψης.
  • Η ως άνω έγκριση είναι εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται με τις διατάξεις του Ν.2508/1997 και όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4164/2013 και αφορούν στις εκκρεμείς διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
 • Όσον αφορά στην ανάπτυξη τοπικής συγκοινωνίας σε καθημερινή βάση μεταξύ Λευκάδας – Αεροδρομίου Ακτίου κρίνεται σκόπιμο η υλοποίηση του έργου σύνδεσης της πόλης της Λευκάδας (στο σημείο της ζεύξης) με τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Ακτίου – Αμβρακίας. Επισημαίνεται ότι η μελέτη του έργου της σύνδεσης αυτής έχει συνταχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων.

 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ         ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΠΡ-ΣΜΟΣ-ΠΝ-ΚΕΝΤΡΟΥ-ΕΣΟΔΑ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

exoda

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΘΕΜΑ-2ο-ΕΠΔ-Λευκάδας-2015-2019-9-2015-v10