Παράταση από το Επιμελητήριο Λευκάδας για την συλλογική προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ

Επιμελητήριο Λευκάδος

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό ότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης επαγγελματιών κατά τη προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με το θέμα της συλλογικής προσφυγής των μελών του φορέα κατά του ΟΑΕΕ, παρατείνεται για τελευταία φορά η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τη Παρασκευή 23/10.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αποκλειστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Γολέμη 5-7 2ος όροφος – πάνω από το Λιμεναρχείο Λευκάδας) προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Υπενθυμίζουμε ότι τα αιτήματα της συλλογικής προσφυγής –για την οποία δεν θα υπάρξει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στα μέλη- συνοψίζονται στην υποχρέωση του ΟΑΕΕ: α) να θεωρήσει τα βιβλιάρια υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενός εκάστου εκ των ασφαλισμένων, β) Να κατατάξει ένα έκαστο εκ των ασφαλισμένων στην ήσσονος εισφοράς κλίμακα, ώστε η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά να είναι ανάλογη των εσόδων του, γ) να απέχει ο ΟΑΕΕ από κάθε πράξη λήψεως αναγκαστικών μέτρων εις βάρος των ασφαλισμένων και από την είσπραξη οποιασδήποτε εισφοράς και δ) να χορηγηθεί στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα προς διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξεως.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στα γραφεία του φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι τα κάτωθι:

  1. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Τελευταία Βεβαίωση εισφορών ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης