Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Κ.Α.Π.Η. Λευκάδας σε συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. Βριλησσίων για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, στο ΚΑΠΗ Λευκάδας και σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου Βριλησσίων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας.Κ.Α.Π.Η. Λευκάδας - Κ.Α.Π.Η. Βριλησσίων - Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας - 2015

Τους 100 επισκέπτες και την πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Βριλησσίων, Π. Αρσένη, υποδέχτηκαν τα μέλη του ΚΑΠΗ Λευκάδας και ο αντιδήμαρχος, Θανάσης Περδικάρης.

Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς των αιρετών αντιπροσώπων, από τους οποίους εκφράστηκε η βούληση να αποτελέσει αυτή η επίσκεψη την αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας των ΚΑΠΗ των δύο δήμων, η χορωδία του ΚΑΠΗ Λευκάδας παρουσίασε μικρό πρόγραμμα, όπου συμμετείχαν και μέλη του ΚΑΠΗ Βριλησσίων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων και μικρή δεξίωση.

Κ.Α.Π.Η. Λευκάδας - Κ.Α.Π.Η. Βριλησσίων - Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας - 2015

Εξάλλου, στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Λευκάδα, η κ. Αρσένη συναντήθηκε στο Δημαρχείο με τον δήμαρχο Λευκάδας, Κων/νο Δρακονταειδή.  Συζητήθηκαν αυτοδιοικητικά θέματα, με έμφαση στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, μετά από τις κοινές και ουσιαστικές ενέργειες των Δήμων Βριλησσίων και Λευκάδας στην αντιμετώπιση της απαράδεκτης υποχρηματοδότησης των ΚΔΑΠμεΑ και της στάσης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων με στόχο να τακτοποιηθεί το ζήτημα, να καλυφθεί το ποσό και να μην υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον.