Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επαγγελματιών Νικιάνας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ

 

ΝΙΚΙΑΝΑ 18 0ΚΤ. 2015

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων.

Α. Απολογισμός απερχομένου Διοικ. Συμβουλίου

Β. Αρχιαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο παραπάνω χώρο.

 

Εκ του Δ.Σ.