Σήμερα στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή συνέλευση στην Τοπική Κοινότητα Πόρου, όπου θα παρευρεθεί ο Δήμαρχος Λευκάδας

Σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, ο δήμαρχος Λευκάδας, Κων/νος Δρακονταειδής θα παραβρεθεί σε ανοιχτή συζήτηση της Τ.Κ. Πόρου (καφενείο Αρέθα) για τον απολογισμό του πρώτου έτους διοίκησης και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του επόμενου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ