Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 19η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

19ης-2015