Τα θέματα της 35ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-35ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ