Τα θέματα της 38η συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-38ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-Ο.Ε.
21ης-2015