Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας για το θέμα της Πλωτής Γέφυρας

Την Δευτέρα 28-9-2015 ο Aντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς επισκέφθηκε στην Αθήνα το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα κ. Δέδε Γεώργιο παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων. Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν  όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν την πλωτή  γέφυρα που ενώνει το νησί μας με την  Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα:

Υπήρξε δέσμευση από πλευράς υπουργείου για άμεση δημοπράτηση έργου με αντικείμενο την συντήρηση και τον δεξαμενισμό της πλωτής γέφυρας και την ταυτόχρονη εξεύρεση κονδυλίων προκειμένου να συνεχισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση της γέφυρας μέχρι την ανάδειξη εργολάβου.

Συζητήθηκαν οι συντονισμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από πλευράς περιφέρειας και υπουργείου ώστε η συντήρηση και ο δεξαμενισμός της  γέφυρας να μην εμποδίσουν το εν εξελίξει έργο της διαπλάτυνσης  του διαύλου.

Υπήρξε ρητή δέσμευση από πλευράς υπουργείου ότι εφόσον στο μέλλον μεταφερθεί στην Π. Ε. Λευκάδας η αρμοδιότητα της συντήρησης  και του δεξαμενισμού της πλωτής γέφυρας, θα μεταφερθούν  και τα αντίστοιχα κονδύλια για αυτό στην Π. Ε. Λευκάδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ