Από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για φύτευση νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς/αμπελουργούς, ότι από 15 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2015, μπορούν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης, αλλά θα βοηθήσουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην επιλογή των τελικών κριτηρίων (επιλεξιμότητας και προτεραιότητας) για την χορήγηση αδειών φύτευσης οιναμπέλων το 2016.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά, δεν θα ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

 

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία μας

τηλ. 2645360743, Μαρία Παπαλεξάνδρου