Διαγράφοντας για πάντα τα παλιά CD και DVD, η τέλεια μέθοδος!

Θέλετε να διαγράψετε για πάντα παλιά σας CD? Δείτε πως.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση κάτι παρόμοιο!