Δήλωση ζημιών επιχειρήσεων Νομού Λευκάδας για διεκδίκηση αποζημιώσεων

Επιμελητήριο Λευκάδος

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τα μέλη του ότι για τη καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στα εμπορικά και επαγγελματικά καταστήματα από το χθεσινό σεισμό μπορούν να τηλεφωνούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και πιο συγκεκριμένα στα εξής τηλέφωνα: α) 26453.60700 (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη), β) 26453.60783 (Τμήμα Εμπορίου κα. Έλσα Κούρτη).

Επίσης, οι επαγγελματίες καλούνται να επικοινωνήσουν και με τα γραφεία του φορέα (τηλέφωνα: 2645022381, 2645022384 και 2645022686) προκειμένου να δηλώσουν κατά πόσον υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 προκειμένου να αναληφθούν από τη διοίκηση όσο το δυνατό συντομότερα οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων.

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης