Έως 10/11/2015 ιδέες και προτάσεις για τους τομείς της Ελιάς και του Αμπέλου

Με τα Θεματικά εργαστήρια για την «Ελιά & το Λάδι» και για «το Αμπέλι/Οίνο» που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα την περασμένη Πέμπτη, ολοκληρώθηκε η φάση αυτή της «Επιχειρηματικής ανακάλυψης»  για την εξειδίκευση δράσεων της περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Ιονίων Νήσων σε όλα τα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων αυτών υπήρξε επαφή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (Ιονίου Πανεπιστημίου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας), ερευνητών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στους  τομείς των 2 αυτών προϊόντων ως καλλιεργητές/παραγωγοί, ως μεταποιητές/τυποποιητές, ως έμποροι/προωθητές, ή ως παραγωγοί υποπροϊόντων/παραπροϊόντων.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια σε όλα τα νησιά ήταν ικανοποιητική, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σχετικά με καινοτομίες και νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην αλυσίδα αξίας των 2 προϊόντων, ενώ στη διαδικασία συζήτησης που ακολούθησε διατυπώθηκαν ορισμένες πρώτες σκέψεις και προτάσεις.

Στόχος των εργαστηρίων αυτών και της όλης διαδικασίας «Επιχειρηματικής ανακάλυψης» η οποία θα είναι συνεχιζόμενη, είναι να διαμορφωθούν δράσεις που θα προκηρυχθούν μέσω του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον για ένα σημαντικό μέρος των εμπλεκομένων επιχειρηματιών και οι οποίες θα εμπεριέχουν τα στοιχεία της καινοτομίας, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι με τους τομείς της Ελιάς/Λαδιού και της Αμπέλου/Οίνου μπορούν να στείλουν εγγράφως ιδέες και προτάσεις προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ιονίων Νήσων (ηλεκτρ. διεύθυνση [email protected] και [email protected]) έως τις 10 Νοεμβρίου 2015.