«Έρχεται καταιγίδα» φωτογραφία του Ανδρέα Στραγαλινού

"Έρχεται καταιγίδα", Ανδρέας Στραγαλινός