Αίτημα του Επιμελητηρίου Λευκάδας για παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο Νομό Λευκάδας

Επιμελητήριο Λευκάδος

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να επιστήσουμε τη προσοχή σας στην αναγκαιότητα της παράτασης της υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο Νομό Λευκάδας για διάστημα έξι μηνών.

Τα προγράμματα που λήγουν στις 31/12/2015 είναι τα εξής: 1. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπόριο-Υπηρεσίες, 2. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, 3. Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, 4. Εναλλακτικός Τουρισμός, 5. Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, 6. Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ, 7. Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα, 8. Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, 9. Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Όμως, όπως γνωρίζετε, ο Νομός Λευκάδας πλήττεται από τη Τρίτη 17/11/2015 από ισχυρές σεισμικές δονήσεις και έχει κηρυχθεί μετά από την υπ. αριθ.: 7990/17-112015 (ΑΔΑ: 770Ι465ΦΘΕ-ΧΤΛ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  για έξι μήνες  και πιο συγκεκριμένα έως την 17η Μαΐου 2016.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι εντελώς αδύνατη η ολοκλήρωση της υλοποίησης των προγραμμάτων εκ μέρους των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αυτά έως τις 31/12/2015, αφού η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα λειτουργεί εντελώς αποτρεπτικά π.χ. στην υλοποίηση οικοδομικών εργασιών και όχι μόνο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημα του φορέα μας σχετικά με την εξάμηνη παράταση της υλοποίησης των ως άνω προγραμμάτων, όπως εξάλλου είχε αποφασιστεί και για τις επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς, οι οποίες ήταν ενταγμένες σε προγράμματα και επλήγησαν από σεισμικές δονήσεις το 2014.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ