Αίτημα του Επιμελητήριου Λευκάδας για τη λήψη μέτρων για την ανακούφιση επιχειρήσεων Νομού Λευκάδας

Επιμελητήριο Λευκάδος

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να επιστήσουμε τη προσοχή σας στην αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για την ανακούφιση των επαγγελματιών του Νομού Λευκάδας.

Όπως γνωρίζετε, ο Νομός Λευκάδας πλήττεται από τη Τρίτη 17/11/2015 από ισχυρές σεισμικές δονήσεις και έχει κηρυχθεί μετά από την υπ. αριθ.: 7990/17-112015 (ΑΔΑ: 770Ι465ΦΘΕ-ΧΤΛ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  για έξι μήνες  και πιο συγκεκριμένα έως την 17 Μαΐου 2016.

Το παραπάνω γεγονός έρχεται να δώσει ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στην περίοδο ύφεσης που διανύουμε και καθιστά κυριολεκτικά δραματική τη θέση του επιχειρηματικού κόσμου του νησιού, ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί αφενός μεν σε πλήθος φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αφετέρου δε στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν

υποστεί τόσο σε εμπορεύματα όσο και σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διοίκηση του φορέα μας φρονεί πως είναι επιτακτική η ανάγκη της λήψης των απαιτούμενων μέτρων, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στις παραγωγικές τάξεις του Νομού να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δυσβάσταχτες υποχρεώσεις τους.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε: α) τη μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από όλους τους κατοίκους του νομού Λευκάδος για έναν χρόνο, β) την αναστολή των πληρωμών των φόρων στις Δ.Ο.Υ., των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων των δανείων τουλάχιστον για έναν χρόνο για όσους το έχουν ανάγκη, γ) τη δυνατότητα παροχής δανείων στους επαγγελματίες του Νομού μέσω ΕΤΕΑΝ χωρίς την υποχρέωση υποβολής ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, δ) τη πλήρη αποζημίωση των επιχειρήσεων για πάσης φύσεως ζημιές έχουν υποστεί.

Θα πρέπει σε όλα τα παραπάνω να συνυπολογίσετε ότι είναι πολύ πιθανό το προσεχές έτος να πληγεί ανεπανόρθωτα ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία του τόπου, αφού μεγάλες καταστροφές έχουν σημειωθεί στις πλέον φημισμένες παραλίες του Νομού (Εγκρεμνοί, Πόρτο Κατσίκι, κτλ) και είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν από όλους τους επαγγελματίες υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αντιστροφή του κλίματος (αποκατάσταση ζημιών αλλά και διαφήμιση του νησιού και των επιχειρήσεων τους) χωρίς να είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα.

Ευελπιστώντας ότι κατανοείτε τη κρισιμότητα της κατάστασης παρακαλούμε πολύ για την άμεση και θετική αντιμετώπιση των αιτημάτων μας.

 

Με εκτίμηση,