Παρατείνεται έως 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για τις αιτήσεις για την χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και τόνου

15-11-09_aitiseis-alieia