Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «Μονάδα Επεξεργασίας Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚΑ) Απορριμμάτων Δ. Λευκάδας»

201511131048-1