Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 6 μήνες κηρύχθηκε η Λευκάδα

Η Π.Ε. Λευκάδας ενημερώνει ότι μετά από την αριθ.: 7990/17-112015  (ΑΔΑ: 770Ι465ΦΘΕ-ΧΤΛ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κου Καπάκη Ιωάννη αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας, λόγω των εκτεταμένων ζημιών σε εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση κλίμακας 6R που σημειώθηκε την Τρίτη 17-11-2015.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για έξι μήνες (έως την 17 Μαΐου 2016). Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης.

Ο συντονισμός ανατίθεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ