Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2015

6ΘΕΛ7ΛΕ-ΡΞΘ

[divider style=»solid» top=»20″ bottom=»20″]

ΒΜΩΔ7ΛΕ-Υ5Ι