Στην απεργία της 12η Νοεμβρίου θα συμμετάσχει το Σωματείο Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας» στην συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, ύστερα από την ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ομόφωνα αποφάσισε να συμμετάσχει στην απεργία της 12ης Νοεμβρίου 2015.

Οι εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, συμμετέχουμε στη Γενική Απεργία στις 12 Νοέμβρη 2015 και διεκδικούμε:

  • Κατοχύρωση και διεύρυνση του δημόσιου – κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος με διατήρηση των συνταξιοδοτικών παροχών του.
  • Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, Παιδείας, Αυτοδιοίκησης και Ασφαλιστικών ταμείων, με παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης και διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους.
  • Επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο με άμεσο «ξεπάγωμα» των μισθών. Νέο μισθολόγιο με αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη.
  • Καθιέρωση δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων.
  • Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων, φορολογίας, με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ και την καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Λευκάδα 5 Νοεμβρίου 2015

Το Δ. Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ