Τα θέματα της 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-42ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ