Τα θέματα της σημερινής (9-11-2015) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-40ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ