Βίντεο του σεισμού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σπιτιού στη Νότια Λευκάδα

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε σπίτι στην Νότια Λευκάδα συνέλαβε τη στιγμή του σεισμού.