Αποφασίστηκε η παράταση των προθεσμιών των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2589) η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τ. Αλεξιάδη, για παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 που ισχύει για το σύνολο του Δήμου Λευκάδας.

Η παράταση ισχύει μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

document