Διανομή ρυζιού σε απόρους από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πρόγραμμα « Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  2013»

με φορέα υλοποίησης  το Δήμο Λευκάδας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους  έτους 2013.

 Kάνουμε γνωστό στους δικαιούχους  του προγράμματος « Δωρεάν διανομή τροφίμων »ΕΕ 2013

ότι ο Δήμος  Λευκάδας παρέλαβε ρύζι και  θα ξεκινήσει την διάθεση του . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις ποσότητες που δικαιούνται  την

ΠΕΜΠΤΗ 10/12/2015 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12/2015

12,00 πμ έως 14,00 μμ από  το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου έναντι ΟΤΕ

Τηλ.: 2645360534-2645360592

Για την  παραλαβή απαιτείται  να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα.

 

ΛΕΥΚΑΔΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Από το Δήμο Λευκάδας