Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Λευκάδας σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό

Επιμελητήριο Λευκάδος

18/12/2015: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων & επισυναπτόμενων δικαιολογητικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό στα μέλη του ότι οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές στον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κλπ από τον πρόσφατο σεισμό της 17ης Νοεμβρίου, δύνανται να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο Διοικητήριο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την Παρασκευή 18 Δεκέμβρη 2015.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν καταθέσει την αίτησή τους, αλλά εκκρεμεί η κατάθεση των υπολοίπων δικαιολογητικών τους, καλούνται για την υποβολή αυτών, έως και την ανωτέρω (18-12-2015) ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2645022384 (Επιμελητήριο) και 2645 3 60784 (Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας).

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 Σωτήρης Σκιαδαρέσης