Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδος διοργανώνει τιμητική συνάντηση για τους δωρητές Πέτρο & Νίτα Αργύρη

Ο κ. Πέτρος Αργύρης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου, και η κ. Νίτα Αργύρη, που δώρισαν  το τμήμα Θετικών Επιστημών στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, προσφέρουν  κάθε χρόνο  χρηματικό βραβείο στον πιο υψηλόβαθμο  απόφοιτο  των λυκείων της Λευκάδας.

Με στόχο τη διοργάνωση τιμητικής συνάντησης για τους  Δωρητές, καλούμε όλους όσοι έχουν λάβει το βραβείο «Πέτρου και Νίτας Αργύρη» να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη  μέχρι 18/12/2015, ώστε να προγραμματιστεί η συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Προτεραιότητα  της συνάντησης είναι να «γνωρίσουμε» τους βραβευθέντες  και τη σημασία της δωρεάς  στην εξέλιξη της πορείας  τους.

Πληροφορίες:  Μαρία Ρούσσου