Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βιωματικό σεμινάριο «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα – Διαχείριση κρίσεων στο χώρο του σχολείου»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα:

« Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα – διαχείριση κρίσεων στο χώρο του σχολείου».

Στο σεμινάριο διαπραγματευτήκαμε θέματα που αφορούν στο ρόλο του εκπαιδευτικού σε σχέση με θέματα τάξης αλλά και γενικότερα  όλων των υποσυστημάτων του σχολικού πλαισίου και  επίσης το πώς διαχειρίζεται «κρίσεις» που αφορούν δυναμικά που αναδύονται στην σχολική πραγματικότητα.

Το σεμινάριο υλοποίησε η Κατωπόδη Βασιλική – Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης – Ψυχολόγος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον Προϊστάμενο Β’/θμιας Εκπ/σης κ. Γκαμπρέλα, την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β’/θμιας Εκπ/σης κα Παναρίτου, καθώς και όλες τις συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση και επιτυχία των σεμιναρίων.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ