Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015

Επιμελητήριο Λευκάδος

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό στα μέλη του ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων, που υπέστησαν ζημιές στον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κλπ από τον πρόσφατο σεισμό, έως και την Τετάρτη 23 Δεκέμβρη 2015.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο Διοικητήριο, έως την παραπάνω ημερομηνία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2645022384 (Επιμελητήριο) και 2645 3 60784 (Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας).

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 Σωτήρης Σκιαδαρέσης