Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ετήσιας απογραφής αιγοπροβάτων στη Λευκάδα

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Λευκάδα 18 Δεκεμβρίου 2015

 

Αριθμ. πρωτ. : οικ. 115773/19228

 

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 311 00 Λευκάδα    
Πληροφορίες : Β. Λάμπρης    
Τηλέφωνο : 26453 60751    
FAX : 26453 60745    
email

 

Web Site

:

 

:

ktiniatriki.lefkada

@pin.gov.gr

www.lefkada.gr

   

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιας απογραφής αιγοπροβάτων έτους 2015»

Σχετ. : α) Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 105035/24252/20-11-2015 έγγραφο Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν.

           β) Το με αριθμ. πρωτ. 1158/130767/15-12-2015 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ.

         Μετά την υποβολή αιτήματος (σχετικό α) για παράταση του χρόνου υποβολής της ετήσιας απογραφής αιγοπροβατοτρόφων Νομού Λευκάδας, λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015, και την θετική ανταπόκριση του ΥΠ.Α.Α.Τ. (σχετικό β), σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής της ετήσιας απογραφής παρατείνεται μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016.

          Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και όσοι κτηνοτρόφοι, μέχρι τότε, δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή της ετήσιας απογραφής θα χαρακτηριστούν εκπρόθεσμοι με συνέπεια την μη καταβολή οικονομικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις) και την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε αυτούς (πρόστιμα κ.λπ.) όπως προβλέπεται.

          Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση στην υπηρεσία μας των αιγοπροβατοτρόφων που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει την ετήσια απογραφή (απαραίτητα να φέρουν το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων και το Φαρμακευτικό Μητρώο Εκτροφής).

           Παρακαλούμε οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να το δημοσιοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να ενημερωθούν όλοι οι κτηνοτρόφοι του νομού μας.

Ε. Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ