Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σκηνοθέτη παιδικού-νεανικού θεατρικού εργαστηρίου από το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας: Ημέρες Λευκάδιου Χερν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για σκηνοθέτη παιδικού-νεανικού θεατρικού εργαστηρίου

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας αναζητά  σκηνοθέτηυπεύθυνο διδασκαλίας για το Παιδικό-Νεανικό Θεατρικό  Εργαστήρι για πιθανή συνεργασία από 10 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
– πτυχίο/δίπλωμα (σκηνοθεσίας ή συναφές) από σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένη από δημόσια αρχή. Θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη εμπειρία στο θέατρο.
– καλές γνώσεις μουσικής και ανάγνωσης μουσικού κειμένου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους πλήρες βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Οι αιτήσεις κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]) ή στο Γραφείο του Πνευματικού Κέντρου (Σικελιανού 1, τηλ. 26450-26635, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.30 – 15.00 κα Ιωάννα Φίλιππα).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 5/1/2016, στις 14.00.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ