Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Μεγανησίου

Κήρυξη_Έκτακτης_Ανάγκης_Δήμος_Μεγανησίου