Τα θέματα της 47ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-47ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2015-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ