Τα θέματα της συνεδρίασης της 13ης Δεκεμβρίου 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση επί των παραδοτέων του Β1 σταδίου  και  της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση & Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο http:/pin.gov.gr/?p=5730)

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2οΠροβλήματα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – αιτήματα των Νεφροπαθών.

Εισηγητής:  Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 3ο  :Έγκριση  άδειας  άσκησης  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  στην  Π.Ε Λευκάδας.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας  κ. Θεόδωρος  Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου) και του Δήμου Ζακύνθου με αντικείμενο τη διάθεση δύο υπαλλήλων

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 5ο : Ψήφισμα   για  τις  ανατροπές στο  Ασφαλιστικό  και  την  άγρια  φορολογία  των  αγροτών  και των  ΕΒΕ

Εισηγητής:  Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «Λαϊκή  Συσπείρωση»  κ. Θεόδωρος  Γουλής.

ΘΕΜΑ 6ο : Ψήφισμα  για  τη  διατήρηση  της  λειτουργίας των  αστυνομικών  τμημάτων  Παλαιοκαστριτών – Αχιλλείων   και  Λευκιμμαίων.

Εισηγητής:  Η  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 Χρήστος  Μωραίτης