Τα θέματα της συνεδρίασης της 15ης Δεκεμβρίου 2015 της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.

ΠΕΔΙΝ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΔΣ-ΠΕΔ-ΙΝ_15.12.2015