Αναβάλεται ο απολογισμός της Π.Ι.Ν. λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο.

Αναβολή απολογισμού λόγω απεργίας της ΠΝΟ

   Σας ενημερώνουμε ότι η ειδική δημόσια συνεδρίαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων Νήσων  για  τον  Απολογισμό  των  Πεπραγμένων της Π.Ι.Ν.,  που  επρόκειτο  να  πραγματοποιηθεί την   Κυριακή   31  Ιανουαρίου  2016,  αναβάλλεται λόγω  της  αδυναμίας   μετακίνησης  των  Περιφερειακών  Συμβούλων που προέκυψε  από  την  απεργία  της  Π.Ν.Ο

 

Ο Πρόεδρος  του  Π.Σ  Ιονίων  Νήσων

Χρήστος   Μωραΐτης