Ενημέρωση για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο

Την 04/01/2016 ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης, συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Εταιρείας DolphinGeophysical, η οποία διεξάγει, έρευνα υδρογονανθράκων για λογαριασμό της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κεφαλονιάς και νότια της Ιθάκης. Κατόπιν της συνάντησης αυτής, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα κάτωθι:

Το σκάφος των ερευνών «Polar Empress», το υποστηρικτικό «Ocean Dolphin» και τα σκάφη φρουρά «7 Stars» και «7 Oceans» βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Dolphin Geophysical.

Το ερευνητικό σκάφος κινείται µε ταχύτητα 5 κόμβων για 24 συνεχόμενες ώρες και μεταφέρει σε πλάτος 1000 μέτρων, 12 καλώδια μήκους 8000 μέτρων, σε βάθος 12 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στη µία άκρη του κάθε καλωδίου  υπάρχει σημαντήρας µε φως που αναβοσβήνει. Το ερευνητικό πλοίο βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και εξαιτίας του σχήματος της ρυμούλκησης δεν είναι σε θέση να στρίψει αμέσως ή να πάρει κλειστή στροφή.

Γύρω  από  το «Polar  Empress» υπάρχει  συνεχώς  ζώνη αποκλεισμού  στην  οποία απαγορεύεται η είσοδος σκαφών σε  απόσταση  μικρότερη  των 4 ναυτικών μιλίων  για όσο διαρκεί η έρευνα.

Είναι απαραίτητο να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας των 4  ναυτικών μιλίων από όλους τους αλιείς, να μην πλησιάζουν µε τα αλιευτικά σκάφη τους, τα πλοία αυτά και τα καλώδια που ρυμουλκούν αλλά και να συνεργαστούν, προς αποφυγή ατυχήματος και προκειμένου η έρευνα να ολοκληρωθεί το συντομότερο.

Συντεταγμένες έρευνας:

Μήκος                           Πλάτος

21.30516152                38.0502822
20.90236636                37.83099107
20.7913883                  38.00269298
20.82736575                38.12433103
20.72228875                38.23797409
20.75141335                38.41614813
20.8924678                  38.47325519
21.21569378                38.26824083
21.30516152                38.0502822

Η Ερευνητική Εταιρεία καθημερινά, την 06:00 π.μ. ενημερώνει το Λιμεναρχείο και τους Λιμενικούς  Σταθμούς Κεφαλονιάς & Ιθάκης, για το ακριβές σημείο των ερευνών, τις επόμενες 72 ώρες.

Παρακαλούμε τους αλιείς να ενημερώνονται καθημερινά από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές για την ακριβή θέση του ερευνητικού σκάφους, αποφεύγοντας την περιοχή εργασιών, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που θα τους δίνονται.

Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απρόσκοπτη πρόοδο των ερευνών, όσο και για την ασφάλεια των αλιέων και του εξοπλισμού τους.