Στον Σωτήρη Σκιαδαρέση ανετέθη η ευθύνη της επιτροπής Τουρισμού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

Επιμελητήριο Λευκάδος

Ανάθεση Επιτροπής Τουρισμού Κ.Ε.Ε.Ε. στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό στα μέλη του ότι η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) κατά τη συνεδρίασή της στις 8/1/2016 αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του συντονισμού και της ευθύνης της λειτουργίας της «Επιτροπής Παρακολούθησης Θεμάτων Τουρισμού» στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας, Σωτήρη Σκιαδαρέση. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Τουρισμού της ΚΕΕΕ έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και της προώθησης του τουριστικού προϊόντος σε πανελλήνιο επίπεδο. Η ανάθεση αυτή κρίνεται πολύ σημαντική κατ’ αρχάς για το Επιμελητήριο Λευκάδος αλλά και για τον Πρόεδρο του, καθώς με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται η προσφορά του Επιμελητηρίου στην αύξηση του τουρισμού στο νησί αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος, αφού αποτελεί επιβράβευση των συνεχών προσπαθειών που κατέβαλε και των διαρκών παρεμβάσεων – προτάσεων που υπέβαλε όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην ΚΕΕΕ συνολικά όσο και στην Επιτροπή Τουρισμού, στην οποία  μέχρι πρότινος ήταν μέλος.

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης