Χρηματοδότηση 389.644€ για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων στις παραλίες των νησιών του Ιονίου

Την ένταξη της πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης:

Α) Θα παρακολουθούνται τα ύδατα ακτών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, ακτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κλπ) και ακτών που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα θα επεξεργάζονται και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων δικτυακά προσβάσιμη στο κοινό.

Β) Θα επικαιροποιείται ετησίως το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού.

Γ) Θα τοποθετηθούν στις ακτές πινακίδες ενημέρωσης του κοινού.

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, όπως επιτάσσει το Εθνικό Δίκαιο και οι Κοινοτικές οδηγίες.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 389.644€ και δικαιούχος είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2016 και ημερομηνία λήξης η 15η Ιανουαρίου 2022.