Αίτημα Παράτασης του προγράμματος των Kέντρων Δια βίου μάθησης

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, ο Δήμαρχος Λευκάδας, Κων/νος Δρακονταειδής, με έγγραφό του (1979/4-02-2016)  προς τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ν. Φίλη, αιτήθηκε την παράταση του Προγράμματος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης μέχρι και τον Ιούλιο του 2016, ζητώντας, παράλληλα, να αξιοποιηθεί το διάστημα αυτό για τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου με μακροπρόθεσμη προοπτική και βασικά χαρακτηριστικά: τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης των πολιτών στα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου και την επαρκή χρηματοδότησή του.

Η επιστολή κοινοποιείται, επίσης, στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, κ. Παπαγεωργίου Παυσανία,  στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου κ. Ιωαννίδη, και στη Διευθύνουσα Σύμβουλο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κα Μαυρουδή Άννα.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Δήμων, που λειτουργούν εδώ και τρία χρόνια και τα υλοποιούμενα από αυτά προγράμματα που προσφέρονται στους ενήλικες, παράγουν πολλαπλά οφέλη οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, καταρχήν με τη διασφάλιση θέσεων εργασίας εκατοντάδων στελεχών ( περίπου 500 στελέχη-συμβασιούχοι έργου πανελλαδικά) καθώς και με την ωρομίσθια απασχόληση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως ενισχύεται η τοπική οικονομία μέσω της αγοράς όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση  του εκπαιδευτικού έργου ( αναλώσιμα, πετρέλαιο, καθαρισμοί, κ.α.).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των  Κ.Δ.Β.Μ. στην αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προσόντων των πολιτών (250.000 εκπαιδευόμενοι μέχρι σήμερα), ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας και να αυξήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους.

Παράλληλα σημαντική είναι και η συμβολή των Κ.Δ.Β.Μ στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού ( ηλικιωμένοι, γυναίκες, πολίτες χαμηλών προσόντων, άνεργοι, μετανάστες κ. ά.).

Η τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδος 2015-16 ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ το έργο των Κ.Δ.Β.Μ. λήγει στις 29-02-2016, πλην δύο Περιφερειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μειωμένο αριθμό των τμημάτων μάθησης, παρά την εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα. Η καθυστέρηση δε στο σχεδιασμό της νέας φάσης του Έργου καθιστά σχεδόν βέβαιη την αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. για πολλούς μήνες και δημιουργεί εύλογους φόβους για το μέλλον τους.

Ο Δήμος Λευκάδας στηρίζει θερμά το έργο του Κ.Δ.Β.Μ. και την αδιάλειπτη συνέχισή του με τα στελέχη που υποστήριξαν και προώθησαν το θεσμό αυτό από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα. Θεωρούμε δε ότι μια διακοπή σε αυτή τη φάση του έργου θα οδηγήσει στην υπονόμευση του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η χρονική παράταση του Έργου και των ενεργών συμβάσεων όλων των στελεχών των Κ.Δ.Β.Μ. μέχρι και τον Ιούλιο του 2016. Παράλληλα στο διάστημα αυτό να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με μακροπρόθεσμη προοπτική το οποίο να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση των πολιτών στα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου και την επαρκή χρηματοδότηση του».

Μετά τιμής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ