Παρατείνεται η προθεσμία χορήγησης καρτών μετακίνησης για Α.με.Α.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα αιτημάτων από όλη την χώρα, παρατείνεται  η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 12η Φεβρουαρίου 2016   για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας πλην  της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Δ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ